نقش برنامه ریزی عصبی در چی سائو

چی سائو یا عملکرد نیروی چی در دستها، ویا به تعبیری دیگر دو دست چسبنده، یکی ازتمرینات فوق العاده زیبا وکاربردی در هنر رزمی وو- وی- تائو می باشد که لازمه ی فراگیری وکسب مهارت درآن آشنایی با برنامه های تعریف شده در هر بخش از سطوح شالبندها می باشد. چی سائو درنگاه نخست تمرینی است که قابلیت کارکرد مفاصل دست (انگشتان، مچ، ساعد و شانه ها) و سرعت عمل در بکارگیری آنها را افزایش می دهد، وسبب می گردد عملکرد دستها چه درجهت حمله و چه درجهت پذیرش حمله ی حریف مقابل اقزایش یافته و فعال تر گردد، که این نوع پذیرش نیز به نوبه ی خود شکل دیگری ازحمله می باشد. برای نمونه: عملی که در برابر ضربه ی مشت حریف به شکل تان سائو توام با نشست و چرخش صورت می گیرد، پذیرشی ست در جهت حمله ی مشت و یا… (تان سائو همراه با ضربه مشت و یا تان سائو همراه با ضربه فاک سائو). برای تشریح ماهیت عمل چی سائو واینکه چه پردازش هایی در ناحیه ی مغز صورت می پذیرد که سبب می شود دستها در برابر نیروی وارده از جانب حریف مهاجم پاسخی کاملا موزون، آهنگین وسریع از خود بروز دهند باید نظری به ساختمان یک سلول عصبی داشته باشیم.

سلول عصبی
همانطور که می دانیم مغز انسان از تعداد زیادی سلول عصبی به نام نورون تشکیل یافته است که توانایی ارتباط درونی این سلول ها با یکدیگر و با سایر بخش های بدن فوق العاده بالاست. زمانی که دستگاه عصبی انسان پیامی راازیک محرک بیرونی دریافت می کند، اطلاعات دریافتی را توسط حسگرهایی که در تمام بخش های بدن پراکنده اند به مغز می فرستد و مغز پس از پردازش اطلاعات ورودی با فرستادن پیامی به بخش مناسبی از بدن در برابررفتار فوق پاسخ می دهد.
شایان ذکر است عصب های پیرامونی که بصورت زوج ازناحیه مغز و نخاع منشعب شده اند از یک عصب حسی و یک عصب حرکتی تشکیل یافته اند، عصب های حسی ادراک های دریافت شده بوسیله حواس (بینایی، شنوایی، لامسه و …) را به مغز می رسانند و عصب های حرکتی فرمان های صادر شده از مغز را به ماهیچه های ارادی (ماهیچه هایی که تحت کنترل اراده ی ما هستند) منتقل می نمایند.
در گام نخست فراگیری چی سائو، هنرجو می آموزد که با توجه به نیرویی که از جانب دستان حریف به سمتش اعمال می شود و همچنین با توجه به جهت نیروی وارده، فرم خاصی را در دستانش اجرا نماید (تان سائو، بونگ سائو و …) که در این حالت اجرای فنون چی سائو بصورت آگاهانه و درسطح فکری شکل می گیرد. یعنی پیامی که از ناحیه سلول های عصبی دست ها دریافت می شود و به ناحیه ی مغز مخابره می گردد، سبب می شود تا مغز با توجه به الگوها و مسیرهای عصبی که از تان سائو یا بونگ سائو و… بواسطه ی تمرین یا مدلبرداری درنورون های خود ذخیره نموده است پیامی را به سلولهای عصبی دست گسیل کند تا فرم و شکل مورد نظر اجرا گردد.
زمانی که مغزالگوهای رفتاری و مسیرهای عصبی متنوعی را آموخته ودر خویش ثبت می نماید، در این حالت پاسخ برای اجرای فنون مورد نظر و شکل پذیری در برابر محرک بیرونی نیاز به پردازش اطلاعات دریافتی درمراکز تفکر مغز ندارد، زیرا تا پیامی از ناحیه ی مغز به دست ها ارسال شود تا در برابر محرک بیرونی عمل نماید نیاز به زمان دارد، هر چند این زمان بسیار اندک باشد اما می تواند تا حدودی انجام کنش را از ناحیه ی دست ها به تعویق بیندازد. اما هنگامی که با تمرین مداوم و یادگیری اصولی اجرای فنون به سطح عصبی می رسند و به شکل ناخودآگاه اجرا می گردند، پاسخ به محرک بیرونی توسط سلول های عصبی بصورت انعکاس صورت می پذیرد.

punch
برای نمونه: اگر شما چیز داغی را لمس کنید به سرعت و بدون آن که نیازی به فکر کردن داشته باشید، انگشت خود را عقب می‌کشید. چنین پاسخ سریع و ساده ای به یک محرک، انعکاس(Reflex- عکس العمل غیر ارادی) نامیده می‌شود. در همین زمان پیام‌هایی از نخاع به مغز فرستاده می‌شود. وقتی مغز این پیام‌ها را دریافت می‌کند شما رویداد فوق را به صورت «آن چیز داغ است» تفسیر می‌کنید. در حالی که شما پیش از این، به علت پاسخ انعکاسی، انگشتتان را از جسم داغ دور کرده‌اید. لذا می توان نتیجه گرفت که همه ی پاسخ ها به پردازش اطلاعات در مراکز تفکر مغز نیاز ندارند. مزیت یک انعکاس بر پیامی که توسط مغز پردازش می‌شود، سرعت آن است.
در هنرچی سائو نیز پاسخ های انعکاسی که از ناحیه دست ها و با یاری تمامی بخش های بدن صورت می گیرد، سبب می شود تا با عملکردی ناخودآگاه، اما کاملا آگاهانه و هوشمندانه از جانب سلولهای عصبی مواجه شویم وحملات حریف را در مواردی بسیار سریعتراز رخداد آن حدس زده و خنثی نماییم.
و اینجاست که نقش برنامه ریزی عصبی در چی سائو آشکار می گردد و چی سائو را به تمرینی فوق العاده زیبا و هنری مبدل می سازد و سبب می شود تا قدرت حس لامسه و هوشمندی عصبی در عضلات فعال تر گشته و به تناسب آن به تمامی بخش‌های بدن تعمیم داده شود. در پایان می توان اشاره نمود که در اجرای چی سائو، بسته به موقعیت قرارگیری دو حریف نسبت به هم و نیز بسته به توانایی تکنیکی آنها برخی واکنش ها در سطح فکری و خودآگاه و برخی در سطح عصبی و ناخودآگاه صورت می پذیرند.

سی فو آیت شایان فر- شهریور نود و دو

یک دیدگاه

  1. Avatar

    سلام.باتشکر ازمطالب واقعازیبا.عصب به مجموعه ای از تارهای عصبی گفته میشود.دریک عصب هم میتوان تارعصبی حرکتی وهم تارعصبی حسی داشته باشیم لذا لازم است درجمله”عصب های حسی ادراک های دریافت شده به وسیله حواس(بینایی شنوایی…) رابه مغزمیرسانند. ” به جای کلمه عصب ازواژه تارعصبی حسی استفاده کنیم. البته منظور شما درکلام عامیانه مفهوم هست ودرست میباشد. هم چنین تارهای عصبی حرکتی پیام های مغزی را علاوه به ماهیچه های ارادی بلکه به ماهیچه های غیرارادی همچنین به غده ها نیز میبرند.باتشکر

دیدگاهی بفرستید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *