بازگشایی قسمت پرسش و پاسخ

بنا به درخواست بسیاری قسمت پرسش و پاسخ دوباره راه اندازی شد ولی با این شرط که تنها به سوالاتی که فنی بوده یا در راستای هنرهای رزمی باشد جواب داده خواهد شد و در غیر اینصورت که جهت حاشیه سازی و یا انتقاد از افراد و یا سبکهای دیگر باشد و یا جنبه توهین آمیز داشته باشد حذف خواهد شد.