سی فو بهروز قویدل : تهران (دولت آباد)

سی فو بهروز قویدل از قدیمی ترین شاگردان “سی فو قهرمانی” می باشند که به دلیل قطع کردن تمرینات خود به مدت چند سال از رسیدن به درجات بالاتر خود را محروم کرده بودند.
ولی از چند سال پیش و با بازگشت “سی فو قهرمانی” به ایران مجددا شروع به تمرینات کردند و در حال حاضر به درجه سی فویی رسیده اند.

آدرس آکادمی :

شهر ری – دولت آباد – فلکه سوم دولت آباد – خیابان شهید جعفری – نبش کوچه ۴۸ – پلاک ۲ – درب پارکینگ جنوبی

شماره تلفن :

۰۹۱۲-۲۴۵۷۴۱۵

۰۹۱۹-۴۰۶۵۴۲۰