عکسهایی از تمرینات هنرجویان جنوب تهران (سی هینگ سیاوش غضنفری)

تمرینات هنرجویان در جنوب تهران و در محله جوادیه در حال پیگیریست و جدیدترین عکسها از این تمرینات را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

IWTA-Sifu Ghahremani & Javadiyeh All in 1