مشت در محدوده خط مرکزی بدن

دلیل اینکه در فرم ها و تمرینات کونگ فوی وو وی تائو مشت در محدوده خط مرکزی بدن (زائده خنجری) اجرا میگردد چیست؟
در یک تعریف کلی خط مرکزی ، خطی است فرضی که از مرکز بدن گذشته و نمایش دهنده مسیر حرکت می باشد . بعبارت دیگر این خط که آنرا خط مرکزی مرجع نیز می توان نامید با وضعیت بدن تغییر کرده و بستگی به حریف دارد .
البته خط مرکزی دیگری نیز وجود دارد که آنرا خط مرکزی آناتومیک می نامند . که از بالای سر به پایین کشیده شده و بدن را به دو نیمه متقارن تقسیم می کند.این خط ثابت بوده و بستگی به شرایط یا زاویه بدن ندارد .مسیر این خط از بینی به ناف بوده و تقریبا می توان گفت همان ستون مهره ها است .
این خط بسیار مهم بوده چراکه بسیاری از اندامهای حیاتی برروی آن قرار گرفته اند که نقطه مرکزی دیافراگم یکی از آنها است.

اما دلایل:

– با اهمیت بودن خط مرکزی
– مشتی که ازمرکز بدن اجرا می گردد قدرت و امنیت بیشتر و خطای کمتری را در بر دارد
– اگر دو حریف روبروی یکدیگر قرار گیرند و یکی از آنها مشت مستقیم خود را به خط مرکزی حریفش(محدو ده زائده خنجری-خط مرکزی مرجع) تکیه دهد( بدون جابجایی کتف و سرشانه و چرخش بدن) و سپس همین مشت را به سمت سر و سپس شکم حریف اجرا نماید مشاهده می کند مشتی که به سمت سر و شکم اجرا می شود از بدن حریف فاصله می گیرد.
لذا می توان نتیجه گرفت که مشت مستقیم به سمت خط مرکزی مرجع کوتاهتر است.
– زمانیکه مشت مستقیم به سمت مرکز بدن اجرا می گردد به دلیل اینکه کلیه انگشتان دست به بدن حریف اصابت می نماید قدرت بیشتری را هم دربردارد.
– در کونگ فوی وو- وی – تائو بالا تنه (محدوده تانتین و یا ناف به سمت سر ) توسط دستها و پایین تنه (ناف و یا تانتین به سمت انگشتان پا ) توسط پاها محافظت می گردند(در مراتب بالاتر محدودیتی برای اجرای تکنیک ها وجود ندارد و در بخشی از موارد می توان بالا تنه را توسط پاها و پایین تنه را توسط دستها محافظت نمود) حال اگراگر دستها را برای محافظت بالا تنه در نظر بگیریم و خطی مستقیم از مرکز بدن(خط مرجع) به سمت جلو ترسیم نماییم طوری که بدن با خط ترسیم شده شکلی شبیه حرف تی انگلیسی به خود بگیرد، بنابراین اگر حریف مشت خود را به محدوده شکم اجرا نماید میتوان در مقابل ضربه وی با مشت مستقیم به ناحیه سراو ضربه زد و یا از روی دستانش به سمت شکم ( مانند تیغه شمشیری که دست اورا خراش می دهد و پیش میرود)وی مشت زد، و اگر مشت حریف به سمت سر اجرا شود میتوان از داخل دستانش (زیر دست ها)مشت نواخت به طوری که ضربه او را به بیرون هدایت کند.
بنابراین با حفظ گارد دست (دست مشت شده ویا باز)در مقابل خط مرکزی مرجع می توان هم ازنیمه بالایی خط مرجع و هم از نیمه پایینی آن محافظت نمود.
حال اگر حریف با رقص پاها و جابجایی بیشتر تکنیک های دست خود را اجرا نماید می توان با حفظ این قوانین اما این بار با حرکت و چرخش و بازی بدن حرکات مشت را اجرا نمود.

مشت در محدوده خط مرکزی بدن

2 Responses

  • این ورزش تاثیر گذار ترین ضربات وکوتاه ترین فاصله هارا مورد هدف قرار می دهد و به نظر من برای درگیری های خیابانی بهترین گزینه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *