نمایندگی شهرستان قزوین

——————————————————-

از تاریخ ۱۵.۰۶.۱۳۹۲ نمایندگی شهرستان قزوین برای واگذاری به افراد دیگر آزاد می باشد. علاقه‌مندان به گرفتن نمایندگی این شهرستان می توانند با آکادمی مرکزی تماس حاصل نمایند.