خود سازی با طعم هنرهای رزمی

مرد” تائو ” فقط زمانی از بازوهایش استفاده می کند که راه چاره ی دیگری نداشته باشد و در مبارزات خود، اصلا احساس شور و شعف نمی کند. اگر از مبارزات خود احساس شادی کند، به این معنی است که از کشتار انسان ها لذت می برد.کسی که از قربانی کردن انسان ها خوشحال شود نمی تواند اراده ی خود را نشان دهد ( تائو ته چینگ / تالیف: لائوتزو).… Read More

تاثیر هنر وو وی تائو بر گسترش عملکرد نیمکره های مغز

مغز،مجموعه آنتن هایی است که اطلاعات حواس مختلف داخلی وخارجی بدن را به کالبدهای مختلف وجودی انسان مانند کالبد ذهنی (بخش ادراکات)، کالبد روانی (بخش احساسات)، وسایر کالبدها مخابره کرده یا از آن ها دریافت وبه زبان جسم ترجمه می کند. … Read More

” حرکات اصلاحی در چی گونگ به روش وو وی تائو “

حرکات اصلاحی در چی گونگ به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می شود که انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در آنها، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی مطلوب می گردد.… Read More

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی فنون وو وی تائو

” تجزیه و تحلیل بیومکانیکی فنون وو وی تائو “ ————————————————————————— “بخش اول” مفاهیم اولیه    علم بیومکانیک در هنر رزمی وو وی تائو با نیروهایی که بر بدن وارد می شوند و اثرات متقابلی که این نیروها به‌وجود می … Read More

فواید اجرای فرم سیو نیم تائو در حالت نشست اسبی از دیدگاه علمی

استخوان های انسان وظیفه ای بیش از یک نگهدارنده برای بقیه ی قسمتهای بدن،انجام می دهند.آنها یک بنیاد اساسی از وجود ما را تشکیل می دهند.اگر یک استخوان را برش عرضی دهیم و نگاهی به درون آن بیندازیم،یک لایه فشرده … Read More

نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

جهت آگاهی ازنقش و اهمیت موسیقی در وو وی تائو نخست چند سطری را به معنای لغوی موسیقی اختصاص می دهیم. موسیقی برگرفته از زبان یونانی و فرانسه و اخذ شده از” Musa “است که هریک از۹ رب النوع اساطیر … Read More