نقش فرمها در ورزشهای رزمی

با نگرشی بر جهان پیرامونمان خواهیم دید که خداوند حکیم مخلوقات خویش را با برنامه ای ویژه وکاملا حساب شده در مسیر تکاملی شان هدایت می نماید وانسان نیز با پایبندی به این اصول و برنامه ها می تواند مسیر … Read More

وو وی تائو WWT ، وینگ چون WT و یا MMA ؟!

این مقاله برای روشن کردن اذهان علاقمندان به هنرهای رزمی درنظر گرفته شده است و امیدواریم که در روشن کردن مطلبی که امروزه بازیچه سرمایه داران گشته رسالتمان را انجام داده باشیم. از روزگاران گذشته همواره قدرتهای اقتصادی با روشهای … Read More