عکس هایی از آخرین سمینار سال ۱۳۹۶

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال 1396 در روز جمعه 4 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. طبق معمول چند سمینار اخیر این سمینار نیز بصورت تفکیک شده برای هر شالبند اجرا شد.… Read More

عکس هایی از سومین سمینار سال ۱۳۹۶

سومین سمینار سال 1396 در تاریخ 10 آذر ماه ، روز جمعه از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر برگزار شد. این سمینار نیز طبق روال چند سمینار اخیر سازمان وو وی تائو بصورت تفکیک شده و با حضور سی فو قهرمانی ،سی فو قویدل ، سی فو شایانفر و سی فو محمدی اجرا شد.… Read More

عکس هایی از چهارمین سمینار سال ۱۳۹۵

آخرین سمینار سال 1395 در تاریخ ششم اسفند ماه و از ساعت 9 صبح روز جمعه برگذار شد و تا ساعت 5 بعداز ظهر به طول انجامید .هنرجویان طبق برنامه زمانبندی شده برای هر شالبند در محل برگذاری سمینار حاضر شدند.… Read More

عکس هایی از سومین سمینار سال ۱۳۹۵

سومین سمینار سال 1395 طبق اعلام قبلی در تاریخ 5 آذر ماه و در محل آکادمی مرکزی سازمان وو وی تائو برگذار شد. در این سمینار سی فو قهرمانی به همراه سی فو قویدل ، سی فو شایانفر ،و سی فو عسگری حضور داشتند . … Read More

عکس هایی از دومین سمینار سال ۱۳۹۵

دومین سمینار سال 1395 طبق اعلام قبلی در روز جمعه 5 شهریور ماه 95 در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. بر خلاف دوره های قبل این سمینار به صورت تفکیک شده برای هر کدام از مربیان سازمان وو وی تائو برگزار شد.… Read More