عکس هایی از آخرین سمینار سال ۱۳۹۶

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال 1396 در روز جمعه 4 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. طبق معمول چند سمینار اخیر این سمینار نیز بصورت تفکیک شده برای هر شالبند اجرا شد.… Read More

عکس هایی از سومین سمینار سال ۱۳۹۶

سومین سمینار سال 1396 در تاریخ 10 آذر ماه ، روز جمعه از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر برگزار شد. این سمینار نیز طبق روال چند سمینار اخیر سازمان وو وی تائو بصورت تفکیک شده و با حضور سی فو قهرمانی ،سی فو قویدل ، سی فو شایانفر و سی فو محمدی اجرا شد.… Read More