عدم برگزاری آخرین سمینار سال ۱۳۹۸ در آکادمی مرکزی

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال ۱۳۹۸ طبق برنامه سالیانه سازمان باید در تاریخ ۲۳ اسفند ماه برگزار می شد . اما بنا به دلیل شیوع بیماری اخیر در کشور و رعایت موازین بهداشتی و حفظ سلامت هنرجویان … Read More

زمان و محل برگزاری سومین سمینار سازمان وو وی تائو در سال۱۳۹۸

سومین سمینار سازمان ” وو وی تائو ” در سال ۱۳۹۸طبق اعلام قبلی روز جمعه تاریخ ۱۵ آذرماه در محل آکادمی مرکزی واقع در فلکه اول صادقیه خیابان شهید رحیمی، جنب املاک بهاران برگزار می‌شود.… Read More

زمان و محل برگزاری دومین سمینار سازمان وو وی تائو در سال ۱۳۹۸

دومین سمینار سازمان ” وو وی تائو ” در سال 1398 طبق اعلام قبلی روز جمعه تاریخ 8 شهریور در محل آکادمی مرکزی واقع در فلکه اول صادقیه خیابان شهید رحیمی، جنب املاک بهاران برگزار می‌شود.… Read More