عدم برگزاری آخرین سمینار سال ۱۳۹۸ در آکادمی مرکزی

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال ۱۳۹۸ طبق برنامه سالیانه سازمان باید در تاریخ ۲۳ اسفند ماه برگزار می شد . اما بنا به دلیل شیوع بیماری اخیر در کشور و رعایت موازین بهداشتی و حفظ سلامت هنرجویان … Read More