عکس هایی از آخرین سمینار سال ۱۳۹۷

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال ۱۳۹۷ در روز جمعه تاریخ ۱۷ اسفندماه طبق اعلام قبلی در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. این سمینار از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ در دو بخش به تفکیک شالبندها انجام شد . … Read More

عکس هایی از آخرین سمینار سال ۱۳۹۶

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال 1396 در روز جمعه 4 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. طبق معمول چند سمینار اخیر این سمینار نیز بصورت تفکیک شده برای هر شالبند اجرا شد.… Read More