اجرای تکنیک توسط دختر ۱۵ ساله

شاید با دیدن این کلیپ ویدیویی  ، در ابتدا بگویید خوب کار خاصی انجام نمی دهد. یا اینکه با خود بگویید همراهان این دختر براحتی همکاری می کنند و او تکنیک را پیاده می کند. ولی نکته دقیقا همینجاست!!! پیاده … Read More