عکسهایی از تمرین ماهانه مربیان (۲۳ اسفند ۱۳۹۲)

جمعه بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۲ آخرین جمعه سال ۱۳۹۲ بود که طبق معمول گذشته تمرین ماهانه مربیان برگذار شد. برنامه این ماه در سالن تمرین سی هینگ سیاوش غضنفری واقع در محله جوادیه برگذار شد که متاسفانه بسیاری از … Read More