کلیپ تبلیغاتی

 یکی دیگر از کلیپهای تبلیغاتی که سالها پیش سی فو قهرمانی در  آن بازی کرده اند را می توانید مشاهده کنید. در این کلیپ تبلیغاتی نیز ، قدرت و ظرافت وینگ چون در درگیریهای خیابانی نشان داده شده است. بازیگران … Read More