عکس هایی از آخرین سمینار سال ۱۳۹۶

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال 1396 در روز جمعه 4 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر در محل آکادمی مرکزی برگزار شد. طبق معمول چند سمینار اخیر این سمینار نیز بصورت تفکیک شده برای هر شالبند اجرا شد.… Read More