عکسهایی از چهارمین سمینار سال ۱۳۹۲ (دوم اسفندماه)

آخرین سمینار سال ۱۳۹۲ به لطف پروردگار و به همت هنرجویان و مربیان و حضور خستگی ناپذیر سی فو قهرمانی،در سالن زیتون برگزار شد.  عکسهایی از این سمینار را می توانید مشاهده نمایید. چهارمین سمینار سال ۱۳۹۲ برای نمایش بزرگ … Read More