تشریح Siu Nim Tao

سیونیم تائو (روش ایده ی کوچک) تشريح نخست انسان موجودی است دانش جو و در جستجوی حقیقت واین امر از موهبات الهی است در حق بنده خویش، برای رسیدن وي به بالاترین درجات انسانی. خداوند حکیم با عطا نمودن عقل، … Read More