کلیپی کوتاه از تمرینات MMA و ناک اوت های آن

برای شرکت در مسابقات MMA و امثلهم باید تمرینات بسیار سنگینی داشته باشید. شاید روزانه به ۴ ساعت تمرین منظم و سنگین به همراه برنامه غذایی کاملا اصولی نیاز باشد. فشاری که بدن می تواند در چندین سالی که در … Read More