عدم برگزاری آخرین سمینار سال ۱۳۹۸ در آکادمی مرکزی

آخرین سمینار سازمان وو وی تائو در سال ۱۳۹۸ طبق برنامه سالیانه سازمان باید در تاریخ ۲۳ اسفند ماه برگزار می شد . اما بنا به دلیل شیوع بیماری اخیر در کشور و رعایت موازین بهداشتی و حفظ سلامت هنرجویان … Read More

تغییر تاریخ برگزاری سومین سمینار سال ۹۴

سومین سمینار سال ۹۴ در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۴ برگزار خواهد شد .۲۰ آذر ماه که بنا به درخواست تعدادی از اعضای سازمان تاریخ پیشنهادی برای برگزاری سمینار اعلام شده بود با تعطیلاتی مصادف شده و متاسفانه سازمان قادر … Read More

دومین سمینار سال ۱۳۹۲

قابل توجه تمامی هنرجویان ساکن تهران دومین سمینار سال ۱۳۹۲ ، جمعه اول شهریورماه برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تغییر مکان برگزاری  سمینار دوم وجود دارد ، متعاقبا آدرس به همراه کروکی دقیق بر روی سایت قرار … Read More