کلیپ تبلیغاتی

سالها پیش سی فو قهرمانی در چند کلیپ تبلیغاتی و نمایشی بازی کرده بودند. در این کلیپهای تبلیغاتی ، قدرت و ظرافت وینگ چون در درگیریهای خیابانی نشان داده شده اند. در ادامه می توانید یکی از این کلیپها را … Read More