نقطه نظر بروس لی در مورد هنرهای رزمی

نقطه نظر بروس لی در مورد هنرهای رزمی

ما در این مقاله بر آن شدیم تا یکی از نقطه نظرهای بسیار جالب بروس لی را که روشنگر بسیاری از ابهامات رزمی کاران می باشد ،  برای علاقمندان به هنرهای رزمی عنوان کنیم. به همین منظور گفته ایشان را به زبان اصلی نوشته و ترجمه آنرا نیز بررسی می کنیم.

Man , he is  constantly  growing  &  when  he  is  bound  by  a  set  Pattern  of  ideas  or  way of  doing  that’s  when  he  Stops  growing

“BRUCE LEE”

انسان همواره با یک سرعت ثابتی در حال رشد است ، اما درست زماني كه توسط مجموعه اي از ايده ها يا روش انجام كارهاي مختلف محدود شد ، آن زمان ديگر رشدش متوقف مي گردد .

“بروس لی”

البته این یک جمله فلسفی است و جای بسیار تعمق و تفکر دارد. متاسفانه بسیاری از رزمی کاران  این گفته بروس لی را دلیلی بر رد سبکهای سنتی که دارای فرمها یا کاتاها هستند  می دانند ولی این یک برداشت اشتباه از این جمله بسیار عمیق می باشد. منظورایشان محدود نشدن توسط ایده و یا روش خاص می باشد زیرا برخی هنگام استفاده از تکنیکی و یا حرکت خاصی از خود و یا مربی خود می پرسند که آیا این تکنیک و یا حرکت را اجازه داریم در روشی که فرا می گیریم استفاده کنیم؟!!!

دقیقا اینجاست که این جمله معنی خود را نشان می دهد. یعنی همه ضربات و همه تکنیکها در هر سبکی می توانند مورد استفاده قرار گیرند وهیچ ضربه و یا تکنیک خاصی به سبک خاصی تعلق ندارد و رزمی کاران می توانند براحتی  از ضربات پا و دست وآرنج و زانو استفاده کنند و حتی گلاویز شدن و به زمین رفتن نیز مختص سبک خاصی نمی باشد ، لذا فکر کردن بطور محدود روی ضربات ، متوقف شدن در راه و رشد نکردن را در پی خواهد داشت  و این در حالیست که شما در این عکس بروس لی  را با گاردی که در سبک وینگ چون استفاده می شود می بینید که اگر منظور رد سبکهای کلاسیک و سنتی بود اینکار را نمی کرد.

 WuweiTao Bruce Lee 3

به همین منظور در سبک وو وی تائو(مادر وینگ چون) هیچ محدودیت تکنیکی وجود ندارد و ما از تمام حرکاتی که بشر قادر به اجرای آن باشد استفاده می کنیم ، تنها تحت رعایت اصل همیشگی و پایدار کوتاهترین راه که خط مستقیم می باشد.

علاقمندان میتوانند با یک هفته تمرین رایگان در آکادمی مرکزی کاربردی ترین  روش مبارزه ای و در عین حال روشی برای رشد خصلتهای انسانی را از سی فو قهرمانی  فرا گیرند. در ضمن روش استفاده از سلاحهای سرد و  مقابله در برابر آنها را نیز می توانید تجربه کنید.