ترس

ترس یکی از مکانیسم های دفاعی بدن و نوعی رفتار هوشمندانه جهت ایمن گشتن از آسیب های روحی- جسمی و اجتماعی است که نقش سازنده ای را در زندگی افراد ایفا می دارد.
هورمون های مسئول شرایط تنش زا نظیر آدرنالین، نورآدرنالین، نور اپی نفرین و کورتیزول باعث می شوند که سرعت پمپاژ قلب و فشار خون افزایش یابد، تنفس تسریع گشته و تعریق نیز بیشتر گردد. ترشح هورمون های مذکور بدن را برای مقابله با شرایط تنش زا مانند مبارزه، درگیری، خشم، فشارهای روحی و جسمی یاری می نمایند.
روانشناسان معتقدند که برخی از ترس ها یاد گرفتنی هستند؛ برای مثال تا کودکی به‌دلیل بازی با کبریت علی رغم توصیه والدین دستش را نسوزاند یاد نمی گیرد که کبریت برایش خطردارد، و برخی نیز تا زمانی که مغز به بلوغ نرسیده و هورمون های مربوطه ترشح نگردد به‌وجود نمی آیند.
از این روست که مثلا ترس از برق گرفتگی، می تواند با بلوغ و شناخت خطرات آن کامل تر گردد و آگاهی از پیامد هایی که به‌واسطه ی نداشتن ایمنی و تخصص احتمال رویداد آن وجود دارد، سبب گردد که بطور سنجیده درقبال آن عمل نماییم .

اما نباید ترس را در همه ی حالات نوعی ضعف رفتاری تلقی نمود.
گاهی فاصله گرفتن از لبه ی پرتگاه و پرهیز از خوردن و آشامیدن مواد غذایی مسموم می تواند ضامن سلامتی انسان باشد و این نوع ترس، ترسی سازنده است که بطور غریزی در وجود اکثریت ما انسان ها وجود دارد.
اما اینکه چرا در مواقعی مانند آزمون رانندگی، مسابقات ورزشی و…، ترس و اضطراب و استرس با ما همراه است، می تواند به این دلیل باشد که برای بار نخست آنها را تجربه می کنیم و نداشتن شناخت کافی از محتوای امر سبب می شود که به راحتی توان رویارویی با آنها را نداشته باشیم.

FEAR
چند راهکار ساده برای مقابله با ترس هایی که می خواهیم از وجودشان رهایی یابیم:
– ایمان به خدا و اینکه او در همه حال در وجود ما جریان دارد و ایمان به توانایی های خویش برای قدرت یافتن در مقابله با ترس.
– نفس عمیق کشیدن در مواجه با پیشامدهایی که در برابر آنها ترس و دلهره و اضطراب داریم.
– روی آوردن به ورزش هایی که قدرت اعتماد به نفس و غلبه بر ترس را در وجود ما تقویت می نمایند.
– ارتباط بیشتر با دوستان موفق و سالمی که اعتماد به نفس بالایی دارند.
– تصویر سازی ذهنی از مواردی که می ترسیم با آنها روبرو شویم و تصور اینکه هر لحظه بخوبی برآنها غلبه می نماییم.
– تهیه ی لیستی ازعناوینی که از آنها می ترسیم و سپس نوشتن این عبارت روبروی هر کدام: من فردی شجاع، قوی، با اعتماد به نفس بالا، پراز آرامش و انرژی هستم و به توانایی و نیروهای درونی و جسمانی خودم در رویارویی صحیح و آگاهانه با پیامدها و کاستی ها و غلبه بر آنها ایمان دارم.


نویسنده : سی فو آیت شایان‌فر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *