تمرین مربیان ۲۴مهر۹۴

تمرین ماهانه ی مربیان در آخرین جمعه مهر ماه۹۴ برگزار شد.تمرین با نرمش مختصر و مفیدی توسط سی فو قهرمانی شروع شد.در این تمرین سی فو بهروز قویدل ، سی فو آیت شایان فر و سی فو مهرداد عسگری به همراه تعداد دیگری از مربیان حضور داشتند مرور تکنیک ها به صورت فشرده انجام شد و مواردی از جمله چی کوئن ، چی سائو حرکات ترکیبی با چوب ۱۸۰ سانتی متری و … کار شد .بعد از تمرینات سی فو قهرمانی در مورد مسائل فنی مربوط به مربیگری توضیحاتی ارائه دادند و اشاره ای به Body Language (زبان بدن) و ارتباط آن با نحوه ی شناخت افراد از روی حالت بدنی داشتند که مورد توجه تمامی هنر جویان قرار گرفت.

تمرین مربیان ۲۴مهر۹۴

 

wuweitao _morabian_24mehr94 (1) wuweitao _morabian_24mehr94 (2) wuweitao _morabian_24mehr94 (3) wuweitao _morabian_24mehr94 (4) wuweitao _morabian_24mehr94 (5) wuweitao _morabian_24mehr94 (6) wuweitao _morabian_24mehr94 (7) wuweitao _morabian_24mehr94 (8) wuweitao _morabian_24mehr94 (9) wuweitao _morabian_24mehr94 (10) wuweitao _morabian_24mehr94 (12) wuweitao _morabian_24mehr94 (13) wuweitao _morabian_24mehr94 (14) wuweitao _morabian_24mehr94 (15) wuweitao _morabian_24mehr94 (16) wuweitao _morabian_24mehr94 (17) wuweitao _morabian_24mehr94 (18) wuweitao _morabian_24mehr94 (20) wuweitao _morabian_24mehr94 (21) wuweitao _morabian_24mehr94 (24) wuweitao _morabian_24mehr94 (25) wuweitao _morabian_24mehr94 (28) wuweitao _morabian_24mehr94 (30) wuweitao _morabian_24mehr94 (31) wuweitao _morabian_24mehr94 (32) wuweitao _morabian_24mehr94 (33) wuweitao _morabian_24mehr94 (35) wuweitao _morabian_24mehr94 (36) wuweitao _morabian_24mehr94 (37) wuweitao _morabian_24mehr94 (11) wuweitao _morabian_24mehr94 (19) wuweitao _morabian_24mehr94 (22) wuweitao _morabian_24mehr94 (23) wuweitao _morabian_24mehr94 (27) wuweitao _morabian_24mehr94 (29) wuweitao _morabian_24mehr94 (34) wuweitao _morabian_24mehr94 (26)

 

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *