سازمان جهانی در مورد سبکهای کونگ فو یعنی چه؟

یکی از مطالبی که در میان سبکهای کونگ فو مخصوصا وینگ چون در ایران مطرح میباشد موضوع سازمان جهانی است.در ایران بسیاری به داشتن سازمان جهانی اکتفا کرده و خود را معتبرتر از دیگر سبکها میدانند در صورتی که این موضوع کاملا بیمورد میباشد زیرا اصلا کونگ فو سازمان جهانی به آن عنوان معروف همانند کمیته بین المللی ندارد که در سر افراد میباشد.سازمان جهانی یک واژه ایست که هر سبکی برای نشان دادن حیطه فعالیت خودش مطرح کرده است.بنده هم میتوانم سازمان خود را که در ایران و چند کشور دیگر جهان شعبه دارد جهانی بنامم و مینامم ولی این بدان معنی نیست که یک سازمان بین المللی مثل کمیته بین المللی کاراته یا تکواندو ، بوکس و غیره میباشد زیرا اصلا سبکهای کونگ فو بخاطر نداشتن مسابقات و المپیک نیازی به داشتن چنین چیزی ندارند.

حالا عده ای از ایرانیها که در داشتن فنون و تواناییهای فنی در مقابل سبکهای دیگر  احساس ضعف میکنند لذا موضوع سازمان جهانی خود را به رخ میکشند درصورتی که آن سازمان جهانی که مطرح میکنند چیزی نیست جز سازمان اشخاصی که چون ایرانی نیستند برای آقایان و حضرات در اهمیت بالا میباشد و با مطرح کردن و به رخ کشیدن آن میخواهند روی ضعفهای فنی خود یک پوششی بکشند. به امید روزی که ما ایرانیها به خودمان هم حداقل به اندازه خارجیها ارزش قائل باشیم.

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *