توانا بود هر که دانا بود

یعنی برای رسیدن به توانایی در هر زمینه ای باید درمورد آن مقوله به دانایی کافی رسید.به همین منظور برای مهارت پیدا کردن در هنر رزمی کونگ فو چینی نیاز به درک فلسفه وجودی آن میباشد . یکی از مهمترین مطالب در فهم فلسفه کونگ فو چینی درک ( وو وی ) و ( یین یانگ ) میباشد. پیشگیری بهتر از درمان است پس برای جلوگیری از حمله حریف به دفاع فکر نکن بلکه حمله اوراخراب کن تا از حمله او پیشگیری کرده باشی. والاترین هدف ما از فراگیری کونگ فو چینی رسیدن به اعتماد به نفس میباشد تا بتوانیم از اینطریق به آرامش برسیم زیرا در آرامش است که کارها به بهترین نحو انجام میگیرد و کمتر اشتباه میشود. ببینید چطور برگها و شاخه های درختان ، نیروی عظیم باد و طوفان را با انعطاف پذیری منحرف کرده و نیروی آنرا خنثی میکنند ولی هیچگاه درمقابل آن مقاومت نمیکنند که در آنصورت محکوم به شکست میباشند؟ پس در زندگی نیز با مشکلات مقابله نکنید بلکه مسیر آنها را از زندگی خود منحرف کنید . کونگ فو فلسفه زندگی است و یک هنرجوی کونگ فو با تمرین درست به انسانیت بالاتری میرسد. وقتی بتوانی بزنی نخواهی زد وهرگاه بتوانی بشکنی جلو شکستن را خواهی گرفت پس توانا شوید تا جلوی ویرانی را بگیرید. فلسفه کونگ فو چینی براساس قانون ( وو- وی ) میباشد یعنی انجام کاری بدون دخالت مستقیم کنش ما. شما باید حرکات خود را با حرکات حریف منطبق کرده و با او همجهت شوید تا بتوانید نیروی اورا به نفع خود استفاده کنید. طبق قانون ( یین – یانگ ) هرچیزی که از حد خود بگذرد به ضد خودش تبدیل میگردد.عشق در حد افراط تنفر را بوجود میاورد و استراحت زیاد کسلی و خستگی را بهمراه دارد. تاریکی شب که به اوج خود برسد نوید روشنایی صبح را با خود به ارمغان میاورد و همچنین هرچیزی با ضد خود معنی پیدا میکند. لذت از رنج زاده میشود. برای سیر شدن باید گرسنه بود و سیری مفرط گرسنگی را با خود به ارمغان میاورد.برای بالا رفتن باید پایین باشید و برای استاد شدن باید شاگرد. پس بکوشید تا قبل از اینکه مجبور باشید بخود لقب استادی بدهید یک شاگرد خوب باشید وبه اندازه ای آموزش ببینید که لیاقت رسیدن به مرحله استادی را داشته باشید و در مقام استادانی توخالی نباشید.

One Response

  • احسنت ، به این تعابیر زیبا ???

    ان شالله قبل از هر ادعایی در هر زمینه ای اول شاگرد واقعی باشیم بعد مدعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *